Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Gud.vn coi trọng quyền riêng tư của những cá nhân sử dụng trang web của chúng tôi và các dịch vụ liên quan.

Trong Chính sách này, “Thế Giới In Ấn”, “Gud.vn” hoặc “chúng tôi” đề cập đến Công ty TNHH MTV Thế Giới In Ấn, một công ty được thành lập tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và chúng tôi đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức được thiết kế để bảo vệ dữ liệu của bạn. Chính sách bảo mật này ( sau đây gọi là “Chính sách”) giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin từ người dùng Dịch vụ của chúng tôi. Chính sách này sẽ thông báo cho bạn về các lựa chọn của bạn và các hành động của chúng tôi liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn (như được định nghĩa bên dưới).

Đối với mục đích của Chính sách này, “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã được xác định hoặc có thể xác định được. Điều này bao gồm Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập và xử lý khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi (Gud.vn) và các dịch vụ liên quan đến chúng (gọi chung trang web Gud.vn và các dịch vụ liên quan là “ Dịch vụ của chúng tôi”). Chính sách này mô tả Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn trên Dịch vụ của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân đó, quyền và lựa chọn của bạn đối với thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Ngoài Chính sách này, việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng tuân theo Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

I. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

1. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

(a) Thông tin liên lạc với chúng tôi 

Khi bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin bổ sung về bạn. 

Ví dụ: khi bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng, chúng tôi có thể nhận được tên, địa chỉ email, nội dung thư hoặc tệp đính kèm mà bạn có thể gửi cho chúng tôi và các thông tin khác mà bạn chọn cung cấp. Nếu bạn đăng ký nhận thông tin của Gud.vn, thì chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ bạn, chẳng hạn như địa chỉ email. Khi chúng tôi gửi email cho bạn, chúng tôi có thể theo dõi xem bạn có mở email hay không để tìm hiểu cách mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

(b) Thông tin liên quan đến giao dịch

Khi bạn mua thứ gì đó trên trang web Gud.vn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn như tên, số điện thoại và địa chỉ. Thông tin liên quan đến thanh toán của bạn, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thông tin tài chính khác, được bộ xử lý thanh toán bên thứ ba thay mặt chúng tôi thu thập.

(c) Thông tin liên quan đến dịch vụ

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể chọn cung cấp một số Thông tin Cá nhân nhất định, bao gồm thông tin liên hệ, liên kết mạng xã hội, vị trí, tài khoản kinh doanh online, ví điện tử, hình ảnh, video,…

(d) Đánh giá sản phẩm

Khi bạn trả lời yêu cầu xem xét và đánh giá trải nghiệm của bạn với Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung về bạn. Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn khác nhau tùy thuộc vào đánh giá nhưng thường bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, Dịch vụ bạn đã sử dụng và ý kiến của bạn về Dịch vụ.

2. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

(a) Thông tin vị trí

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể phỏng đoán thông tin vị trí chung của bạn, ví dụ như khi bạn sử dụng trang web Gud.vn.

(b) Thông tin thiết bị

Chúng tôi nhận được thông tin về thiết bị và phần mềm bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt web và phiên bản hệ điều hành.

(c) Thông tin sử dụng

Để giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và để giúp cải thiện chúng, chúng tôi tự động nhận thông tin về các tương tác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi như các trang hoặc nội dung khác mà bạn xem, tìm kiếm bạn thực hiện, giao dịch mua bạn thực hiện cũng như ngày, giờ và lượt truy cập của bạn.

(d) Thông tin từ Cookie và các Công nghệ Tương tự

Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba thu thập Thông tin cá nhân bằng cách sử dụng cookie, pixel card hoặc các công nghệ tương tự. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác phân tích và quảng cáo, có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các dịch vụ khác nhau. Chúng tôi có thể sử dụng cả Session Cookie (sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn sau khi bạn rời khỏi Trang web) và Persistent Cookie (vẫn còn trên thiết bị của bạn lâu hơn hoặc cho đến khi bạn xóa chúng theo cách thủ công). Session Cookie sẽ biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Persistent Cookie vẫn còn sau khi bạn đóng trình duyệt và có thể được trình duyệt của bạn sử dụng trong các lần truy cập tiếp theo vào Dịch vụ của chúng tôi.

Vui lòng xem lại mục “Trợ giúp” (Help) của trình duyệt web để tìm hiểu cách thích hợp để sửa đổi cài đặt cookie của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn xóa hoặc chọn không chấp nhận cookie từ Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được hết các tính năng Dịch vụ của chúng tôi.

3. Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ bên thứ ba

(a) Thông tin từ các dịch vụ của bên thứ ba

Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân từ các bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook, Zalo, YouTube, khi bạn nhấp vào nút ký hiệu của bên thứ ba (chẳng hạn như nút “thích” hoặc “chia sẻ” của video YouTube được nhúng) trên Trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn liên kết Dịch vụ của chúng tôi với tài khoản bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook, Instagram hoặc Zalo, thì chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn, bao gồm thông tin hồ sơ và ảnh của bạn. Nếu bạn muốn giới hạn thông tin có sẵn cho chúng tôi, bạn nên truy cập cài đặt quyền riêng tư của tài khoản bên thứ ba để tìm hiểu về các tùy chọn của mình. Nếu chúng tôi kết hợp hoặc liên kết thông tin từ các nguồn khác với Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ của mình, chúng tôi sẽ coi thông tin được kết hợp là Thông tin cá nhân theo Chính sách này.

4. Sử dụng thông tin cá nhân thu thập được

Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập được cho các mục đích sau:

(a) Giao tiếp với bạn

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn hoặc Thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập trên Dịch vụ của mình khi cần thiết để liên hệ với bạn cho các mục đích quản trị như cung cấp dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu, trả lời nhận xét và câu hỏi cũng như cung cấp hỗ trợ khách hàng.

(b) Cung cấp Dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tạo thuận lợi cho các giao dịch và thanh toán hoặc để cho phép bạn kết nối với các dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Khi làm như vậy, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm trên Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp nội dung và đề xuất phù hợp.

(c) Hiểu cách sử dụng và cải thiện Dịch vụ 

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ của mình để phân tích các xu hướng và số liệu thống kê, đồng thời để cải thiện và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi.

(d) Yêu cầu tham gia khảo sát

Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn tham gia vào các cuộc khảo sát mà chúng tôi tiến hành với lợi ích hợp pháp của chúng tôi vì chúng giúp chúng tôi hiểu cơ sở người dùng và cải thiện Dịch vụ của mình. Nếu bạn tham gia, chúng tôi sẽ xử lý thông tin đăng ký của bạn và bất kỳ thông tin nào khác được thu thập thông qua các câu hỏi khảo sát.

(e) Tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn và Thông tin cá nhân khác để gửi thông tin tiếp thị liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Nói chung, bạn có quyền từ chối nhận bất kỳ thông tin quảng cáo nào như được mô tả bên dưới trong phần Quyền và Lựa chọn của Bạn. Trong trường hợp được yêu cầu theo luật hiện hành, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn email quảng cáo khi có sự đồng ý nhận thông tin của bạn.

(f) Cung cấp thông tin quảng cáo, khuyến mại

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin sử dụng của bạn và Thông tin cá nhân khác để phát triển và cung cấp cho bạn các tài liệu quảng cáo và khuyến mại có thể phù hợp, có giá trị hoặc bạn quan tâm.

(g) Nghĩa vụ pháp lý và Tuân thủ 

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để tìm và ngăn chặn hành vi gian lận, ứng phó với các vấn đề về độ tin cậy và an toàn có thể phát sinh cũng như cho các mục đích tuân thủ, bao gồm thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc các quyền hợp pháp khác, hoặc theo yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành hoặc theo yêu cầu của bất kỳ quá trình tư pháp hoặc cơ quan chính phủ.

(h) Mục Đích Khác

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác mà chúng tôi sẽ cung cấp thông báo cụ thể tại thời điểm thu thập thông tin.

II. SỬ DỤNG COOKIES

Cookie là tập tin văn bản nhỏ có thể nhận dạng tên truy cập duy nhất từ máy tính của bạn đến máy chủ của chúng tôi khi bạn truy cập vào các trang nhất định trên website và sẽ được lưu bởi trình duyệt internet lên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie được dùng để nhận dạng địa chỉ IP, lưu lại thời gian.

Chúng tôi dùng cookie để thuận tiện cho các bạn truy cập web (ví dụ: ghi nhớ tên truy cập khi bạn muốn vào thay đổi lại giỏ mua hàng mà không cần phải nhập lại địa chỉ email của mình) và không đòi hỏi bất kỳ thông tin nào về bạn (ví dụ: mục tiêu quảng cáo). Trình duyệt của bạn có thể được thiết lập không sử dụng cookie nhưng điều này sẽ hạn chế quyền sử dụng của bạn trên web. Xin vui lòng chấp nhận cam kết của chúng tôi là cookie không bao gồm bất cứ chi tiết cá nhân riêng tư nào và an toàn với virus.

Muốn biết thêm về cookie, vui lòng truy cập web http://www.allaboutcookies.org hoặc muốn tìm hiểu cách loại bỏ cookie khỏi trình duyệt, vui lòng truy cập web http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Trình duyệt này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics dùng cookie, là những tập tin văn bản đặt trong máy tính để giúp website phân tích người dùng vào web như thế nào. Thông tin được tổng hợp từ cookie sẽ được truyền tới và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ.

Google sẽ dùng thông tin này để đánh giá cách dùng web của bạn, lập báo cáo về các hoạt động trên web cho các nhà khai thác web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến các hoạt động internet và cách dùng internet. Google cũng có thể chuyển giao thông tin này cho bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google đang giữ.

Quý khách có thể từ chối dùng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên lưu ý rằng điều này sẽ ngăn bạn sử dụng triệt để chức năng của website. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và các mục đích nêu trên.

Chúng tôi chỉ xử lý Thông tin Cá nhân của bạn khi chúng tôi có “cơ sở pháp lý” hợp lệ, bao gồm cả khi:

(a) Bạn đã đồng ý cho phép sử dụng Thông tin cá nhân của mình, ví dụ như để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị hoặc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự.

(b) Sự cần thiết của hợp đồng. Chúng tôi cần Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như để trả lời các câu hỏi của bạn.

(c) Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý sử dụng Thông tin cá nhân của bạn, ví dụ như để tuân thủ các nghĩa vụ về thuế và kế toán.

(d) Lợi ích hợp pháp. Chúng tôi hoặc bên thứ ba có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Cụ thể, chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho mục đích phát triển sản phẩm và phân tích nội bộ, cũng như để cải thiện tính an toàn, bảo mật và hiệu suất của Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ dựa vào lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba để xử lý Thông tin cá nhân của bạn khi những lợi ích này không bị các quyền và lợi ích của bạn lấn át.

III. CHIA SẺ THÔNG TIN 

Trừ khi được mô tả trong Chính sách này, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập trên Dịch vụ của mình cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba nếu bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy, cũng như trong các trường hợp sau:

Chúng tôi có thể chia sẻ bất kỳ thông tin nào chúng tôi nhận được với các chi nhánh công ty của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào được mô tả trong Chính sách này.

(a) Nhà cung cấp và Đối tác cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể chia sẻ bất kỳ thông tin nào chúng tôi nhận được với các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ được lưu giữ liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.

(b) Đối tác phân tích

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích như Google Analytics để thu thập và xử lý dữ liệu phân tích nhất định. Các dịch vụ này cũng có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và tài nguyên trực tuyến khác. 

(c) Theo yêu cầu của pháp luật

Chúng tôi có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là bắt buộc hoặc phù hợp để: 

– Tuân thủ các yêu cầu thực thi pháp luật và quy trình pháp lý, chẳng hạn như lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa; 

– Đáp ứng các yêu cầu của bạn; 

– Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, của chúng tôi hoặc của người khác. 

Để tránh nghi ngờ, việc tiết lộ thông tin của bạn có thể xảy ra nếu bạn đăng bất kỳ nội dung phản cảm nào trên hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

(e) Sáp nhập, bán hoặc chuyển giao tài sản khác

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, cố vấn, đối tác giao dịch tiềm năng hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến việc xem xét, đàm phán hoặc hoàn thành giao dịch của công ty mà chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác hoặc chúng tôi bán, thanh lý, hoặc chuyển giao tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi.

(f) Đánh giá sản phẩm

Mọi thông tin liên quan đến trải nghiệm của bạn với Dịch vụ của chúng tôi mà bạn cung cấp thông qua cơ chế đánh giá của chúng tôi có thể được hiển thị cho mục đích quảng cáo.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin với sự cho phép của bạn. 

1. Quyền và Lựa chọn của Bạn

(a) Sở Thích Chia Sẻ

Một số thông tin nhất định như tên người dùng của bạn có thể được cung cấp công khai cho những người khác và thông tin khác có thể được cung cấp công khai theo mặc định. Bạn có thể sửa đổi hoặc xóa thông tin tài khoản của mình.

(b) Truyền thông tiếp thị

Bạn có thể hủy đăng ký nhận email thông báo của chúng tôi. Ngay cả khi bạn từ chối nhận tin nhắn từ chúng tôi, bạn vẫn có thể tiếp tục nhận tin nhắn quản trị của Gud.vn.

(c) Cách chặn Cookies

Bạn có thể chặn Cookie bằng cách đặt trình duyệt internet của mình chặn một số hoặc tất cả Cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả Cookie (bao gồm cả Cookie thiết yếu), bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc một phần Dịch vụ của chúng tôi. 

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng Cookie và xử lý thông tin được thu thập thông qua các cookie đó. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách xóa cookie đã đặt và tắt Cookie trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để chặn hoặc thông báo khi bạn nhận được Cookie, xóa Cookie hoặc duyệt Trang web bằng cài đặt sử dụng ẩn danh của trình duyệt. 

2. Khách quốc tế

Dịch vụ của chúng tôi được lưu trữ tại Việt Nam và dành cho khách truy cập ở Việt Nam. Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi từ các khu vực trên thế giới có luật điều chỉnh việc thu thập và sử dụng dữ liệu có thể khác với luật của Việt Nam, xin lưu ý rằng bạn đang chuyển Thông tin cá nhân của mình bên ngoài các khu vực đó sang Việt Nam để lưu trữ và xử lý, điều này không có luật bảo vệ dữ liệu giống như khu vực tài phán của bạn. Khi chúng tôi chuyển Thông tin cá nhân của bạn sang Việt Nam, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, đặc biệt là các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ đầy đủ cho việc truyền dữ liệu. Ngoài ra, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn từ Việt Nam sang các quốc gia hoặc khu vực khác liên quan đến việc lưu trữ và xử lý dữ liệu, thực hiện các yêu cầu của bạn và vận hành Dịch vụ của chúng tôi.

IV. BẢO MẬT

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi dùng tường lửa cho máy chủ. Khi thu thập chi tiết các thẻ thanh toán điện tử, chúng tôi dùng mã hóa bằng Secure Socket Layer (SSL).

Khi chúng tôi không thể bảo đảm an ninh 100%, SSL sẽ gây khó khăn cho hacker muốn giải mã thông tin của quý khách. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mã hóa cho chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Các thủ tục an toàn của chúng tôi nghĩa là chúng tôi có thể đôi khi yêu cầu giấy tờ chứng minh trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn.

Chúng tôi khuyên bạn không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát bạn có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

Bạn tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét. 

V. QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

VI. Thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ điều chỉnh nào đối với Chính sách này trên trang này và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng. Nếu chúng tôi thay đổi đáng kể cách chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân đã thu thập trước đây từ bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua email hoặc hình thức liên lạc khác.