Danh thiếp dành cho Doanh nghiệp

Nền tảng Danh Thiếp Thông Minh hàng đầu dành cho Tổ chức và Doanh nghiệp

  • Ngừng bỏ lỡ hội với Danh Thiếp Thông Minh. 
  • Thu thập thêm khách hàng tiềm năng, hiện đại hóa tối đa hóa doanh thu. 
  • Trao quyền chia sẻ thông tin để tự tin hành động thêm khách hàng tiềm năng.
  •  

Với 7 ngày dùng thử Miễn Phí

Tính năng chuyên nghiệp

Tạo, phân phối, quản lý, đồng bộ danh thiếp thông minh. Sắp xếp danh sách tài khoản nhanh chóng từ trang quản

Quản lý tập trung

Quản lý toàn bộ danh thiếp trên cùng một trang cho doanh nghiệp.

Chia theo phòng ban

Chia công ty thành nhiều nhóm nhỏ để thuận tiện quản lý và đánh giá.

Đồng bộ thương hiệu

Logo, hình ảnh, nội dung được đồng bộ để duy trì tính nhất quán của thương hiệu.

Ấn phẩm doanh nghiệp

Thiết kế theo yêu cầu và đặc điểm nhận diện của doanh nghiệp.

Chỉnh sửa hàng loạt

Thêm, sửa, xóa danh thiếp khi có nhân viên mới một cách dễ dàng.

Hỗ trợ thiết kế

Chia sẻ thông tin nhân viên nội bộ, thông tin khách hàng.

Thống kê dữ liệu

Báo cáo chi tiết lượt xem danh thiếp hàng tháng của doanh nghiệp và từng cá nhân.

Bảo mật thông minh

Công khai, hạn chế hoặc khóa Danh thiếp bất cứ lúc nào.

Hỗ trợ 24/7
Bạn đang thắc mắc hoặc cần hỗ trợ?
Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Cùng khám phá tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp bạn ngay hôm nay!